Marko Kettunen Satunnaisia blogeja yhteiskunnasta. Teemoina vapaus ja itsemääräämisoikeus.

Soten ohella on puhuttava valtionosuusjärjestelmän oikeudenmukaisuudesta

Kuntien peruspalvelujen valtionosuus on merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää. On syytä keskustella, kuinka oikeudenmukaisia universaalit palvelut alueellisten erojen kasvaessa ovat. Oli tuleva sote sitten valtio-, maakunta-, tai kuntavetoinen, kuntien määrää, niiden tehtäviä ja kuluja on karsittava.

Sosiaali- ja terveyssektorin osuus valtion budjetista on kasvanut tasaisesti vuodesta 2000. Keskeisiä syitä kasvulle ovat väestön ikääntymisestä aiheutuva palveluiden tarpeiden lisääntyminen, maahanmuuton aiheuttamat välittömät kustannukset ja heikko työllisyysaste. Huoltosuhde heikkenee seuraavat pari kolme vuosikymmentä.

Suomen 311:sta kunnasta vain osan väestöjakauma ja taloustilanne on riittävän hyvä omien terveyspalveluiden tuottamiseen. Kun taloudellista omavaraisuutta ei vaadita ja universalismiin pyritään, järjestelmä on sisäsyntyisesti epäoikeudenmukainen. Taloudellisesti elinvoimaisten kaupunkikeskusten veronmaksajat kattavat heikompien alueiden tuottamat kustannukset.

Sipilän hallituksen tavoite oli siis oikeansuuntainen. Tavoite oli hartioiden leventäminen siirtämällä terveyspalvelut maakuntien vastuulle. Uudistus ei olisi korjannut alueellista epäoikeudenmukaisuutta. Päinvastoin. Uuden hallintokerroksen myötä alueellisten tulonsiirtojen kasvu olisi ollut hyvin todennäköistä.

Ilman valtionosuusjärjestelmän korjaamista sote on tulevaisuudessakin ytimeltään valtiovetoinen järjestelmä. On aivan sama kuinka suurille tai pienille alueille rahaa kaupunkikeskuksista siirretään, valtionosuusjärjestelmä tarkoittaa tulonsiirtoja elinvoimaisilta alueilta heikommille.

Ongelman korjaamisen tärkein keino on päässyt unohtumaan, kuntien määrää ja tehtäviä on karsittava. Sote voidaan Kokoomuksen mallin mukaisesti toteuttaa kuntavetoisena, kunhan riittävä määrä kuntia yhdistetään toisiinsa, että kuntayhtymien taloudellinen tilanne mahdollistaa terveyspalveluiden tuottamisen ilman kohtuuttomia alueellisia tulonsiirtoja.

Sote voidaan hyvin toteuttaa myös Keskustan mallin mukaisesti maakuntavetoisena. Siinäkin tapauksessa olennaista on kuntien määrän vähentäminen maakuntien sisällä, että kohtuuttomista tulonsiirroista maakuntien välillä voidaan luopua. Taloudellisesti omavaraisille, itsenäisille maakunnille voidaan hyvin myös myöntää verotusoikeus. Kuntia ja palveluita voi tällöin olla juuri niin paljon, kun maakunnan asukkailla on alueellaan varaa ylläpitää.

 

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen helsinkiläinen kansanedustajaehdokas, jolle Helsinki ja sen asukkaiden hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset